زیست بوم خلاق در قاب صدا و سیما

141

نشست هم اندیشی بررسی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در صنایع خلاق و فرهنگی - 18 شهریور