گاوماهی دم‌گرد خزری: Neogobius melanostomus

109
گاوماهی دم‌گرد خزری (Neogobius melanostomus) یا گاوماهی دهان‌سیاه، از ماهیان بومی در دریای خزر و رودخانه‌های آن، و بسیاری از اکوسیستم‌های آبی دیگر است. از گاوماهیانی است که رشد زیادی پیدا می‌کند، از این‌رو در بعضی کشورها مصرف خوراکی دارد. به دلیل تحمل بالای دامنهء دمایی، شوری و آلودگی، می‌تواند گونهء غالب شده و به شکل ماهی هرز در بیاید. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/caspiansea/Neogobius-melanostomus.html
pixel