ابر

102
کارگردان:محمد امین محمد پور / نویسنده:محمد امین محمد پور / فیلم بردار:محمد امین محمد پور / تدوین گر:محمد امین محمد پور / بازیگران:کاراکترها: کره ی زمین _ ابر / شهر:تبریز / پایه:هفتم
pixel