آبنمای تونلی کریستالی

11
11 بازدید
اشتراک گذاری
آبنمای کریستال خط سيري از آب مي باشد كه با برش ورقه اي آب، آن را بصورت ميله هاي كريستالي شكل مي دهد. در اين حالت آب پس از خروج از دستگاه و طي مسافتي معين وبدون ايجاد صدا و پراكندگي به مقصد اصابت مي كند، و اين وضعيت مي تواند بصورت مداوم ادامه داشته باشد. تركيب نور LED در میان آب، جلوه ويژه اي به محیط خواهد داد. نور در طول ميله كريستالي شكل امتداد پيدا كرده ونمايشي مهيج و خيره كننده را به وجود مي آورد. نازل های این آبنما را می توان بصورت تونلی هم اجرا نمود بطوریکه تونلی از این نازل ها با ریزش بدون پراکندگی آب جهت عبور افراد در داخل تونل ایجاد نمود.
pixel