بی غیرتا

27
نمیدونم چی باید بگم فقط این رومیدونم تو کشوری داریم زندگی میکنیم که تلخ بودن و تلخ شدن مرام خیلیا شده
Ali.KinG 41 دنبال کننده
pixel