سید علیرضا آل داود در شبکه خبر ۱۴ دیماه ۹۶

445

سرورهای تلگرام کجاست و اطلاعات ایرانیان در کدام کشورها ذخیره می شود؟در فیلم زیر از پشت پرده سوء استفاده آمریکایی ها از توئیتر تا اعترافات کلینتون را خواهید دید.