جراحی همزمان صورت و بدن توسط دکتر شهریار یحیوی و دکتر هادی آمالی

1,668
دکتر شهریار یحیوی و دکتر هادی آمالی به طور همزمان بر روی بیمار کویتی اعمال جراحی زیبایی انجام داده اند و پیرامون این جراحی ها صحبت می کنند. دکتر یحیوی جراحی زیبایی بینی را انجام داده و دکتر آمالی نیز جراحی پروتز سینه و تامی تاک (ابدومینوپلاستی) را انجام داده است.
pixel