شعرخوانی مهدی جهاندار در مراسم دیدار شعرا با رهبر انقلاب

4,252

شعرخوانی آقای مهدی جهاندار در مراسم دیدار شعرا با رهبر انقلاب ۹۶٫۳٫۲۰ .