اپیزود بیست و یکم: کبد چرب

448
در این برنامه به همراه سرکار خانم دکتر اعظم تیموری فوق تخصص گوارش وکبد و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص بیماری کبد چرب صحبت می کنیم . در بخش اول به صورت کامل در خصوص خود کبد و بیماری کبد چرب و تشخیص و درمان صحبت می کنیم در بخش دوم به باور های شایع مردم در خصوص این بیماری می پردازیم و در بخش پایانی و بخش سوم به تصاویری که به صورت شایع می بینیم گپ و گفت می کنیم.
pixel