اندومتریوز شدید

2,725
خانم 29 ساله ویرجین با درد شدید لگنی و کیستهای اندومتریوزی دو طرفه در بررسی با سونوی پیشرفته اندومتریوز،در گیری هر دو تخمدان و چسبندگی شدید لگنی و در گیری روده بزرگ با اندومتریوز مشخص شد. عمل جراحی لاپاروسکوپی با تیم جراحی انجام شد و ضایعه روده با روش جدید دیسک رزکسیون برداشته شد.توجه کنید که تخمدان سمت راست به چپ جابجا شده و اپاندیس هم به همه این کمپلکس چسبیده است.
pixel