آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم (خط و معادله های خطی) قسمت 1 - معادله خط

561
آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم (خط و معادله های خطی) قسمت 1 - معادله خط، در این ویدئو مفهوم معادله خط ، رسم نمودار و بررسی وجود مختصات نقطه روی خط آموزش داده می شود.
حمال طلا
%73
کارگردان: تورج اصلانی مدت زمان: یک ساعت و 26 دقیقه
حمال طلا
pixel