20+ ترفند باحال برای حفظ و نگهداری لباس ها

503

TIMESTAMPS: 00:06 Quickly remove the trace from the iron 02:04 Hair conditioner for woolen things 03:00 Jeans ideas 08:00 Sewing hacks ______________________________________________________________________________________ Our Social Media:

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.8 هزار دنبال کننده