اعتراف روسیه ، اسرائیل ، آمریکا و ترکیه به قدرت و اقتدار ایران

988

اعتراف کارشناسان نظامی روسیه ، اسرائیل ، آمریکا و ترکیه به قدرت و اقتدار ایران در دریا و بستن تنگه های استراتژیک

ویدیو کده
ویدیو کده 596 دنبال کننده