نرم افزار آبان صدور قبض در محل مشتریان برای صنف خشکشوئی

241
این نرم افزار بصورت تحت وب امکان صدور قبض و ارائه رسید به مشتریان را در اسرع وقت برای صنف خشکشوئی تامین می نماید. همچنین با استفاده از سخت افزار مناسب شرکت پرداخت نوین امکان دریافت وجه و صدور رسید بانکی را نیز فراهم می نماید. تمامی عملکرد این دستگاه به صورت آنلاین در نرم افزار صندوق خشکشوئی ثبت و قابل پیگیری می باشد.
ABANAPPS 3 دنبال کننده
pixel