ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

علائم بالینی تشخیصی آنافیلاکسی

149
آنافیلاکسی یک واکنش آلرژیک مهلک است که می‌تواند باعث شوک، افت ناگهانی فشار خون و مشکل تنفسی شود. در افرادی که آلرژی دارند، ممکن است آنافیلاکسی دقایقی پس از قرار گرفتن در معرض ماده حساسیت زای خاص (آلرژن) ایجاد شود. در برخی موارد، ممکن است یک واکنش تاخیری باشد و یا ممکن است آنافیلاکسی بدون محرک واضحی رخ دهد.
6 ماه پیش
# SUMS
pixel