آموزش خرید اینترنتی

617

در این فیلم آموزشی یک دقیقه ایی به شما موارد زیر را آموزش می دهد. ابزار دریافت خدمت خرید اینترنتی چیست؟ نکات مهم برای انجام یک پرداخت اینترنتی ایمن کدامند؟ لطفاً رمز کارت خود را همیشه نزد خود نگه دارید و از گفتن رمز به دیگران خودداری نمایید.

pixel