قهرمانی سودیف - دور 4 از هفته 11 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

4,211
اسبدوانی 1.3 هزار دنبال‌ کننده
اسب سودیف با چابکسواری سراج الدین اندروا و مالکیت شادروان حاج سودیف شامل توانست در دور 4 هفته 11 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های تک ستاره و داز قره بولاغ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.3 هزار دنبال کننده
pixel