زبان شیرازی 11

2,188
قسمت دوم آموزش افعال رو داریم امشب !
pixel