قسمت چهارم #خانه_دوست_کجاست؟ خانه-موزه محمدعلی امیرجاهد و دکتر محمد معین

234

این خانه در محله چهارصددستگاه در خیابان پیروزی تهران قرار دارد که سال ۱۳۸۵ توسط شهرداری تهران، خریداری و هم اکنون به مرکز موسیقی و ادبیات تبدیل شده است.