شریعتمداری در ژنو: تحریم های آمریکا، زندگی مردم عادی را هدف قرار داده است

84
pixel