فیل ماهی دریای خزر: Huso huso

1,328
1,328 بازدید
اشتراک گذاری
فیل ماهی (Huso huso) یا ماهی بلوگا، باارزش ترین ماهی دریای خزر است. این ماهی که پرورش و تکثیر مصنوعی آن نیز رواج دارد، متاسفانه در معرض انقراض کامل قرار گرفته است. حداکثر طول این ماهی به هشت متر می رسد و در ایران سابقه صید تا طول 6 متر نیز وجود داشته، اما امروز ندرتا و با طولی حدود 2 متر صید می شود و ادامهء بقای آن وابسته به تکثیر مصنوعی و رهاسازی است. گرانبهاترین خاویار از این ماهی گرفته می شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Huso-huso.html
pixel