هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

80
گزارش تصویری سومین روز برگزاری غرفه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته
pixel