قرنطینه بخاطر کرونا و دلتنگی بچه های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی 3

204
آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی تهران/سعادت آباد تلفن تماس88564740 اینستاگرامmonagolabiart وب سایت www.monagolabiart.ir در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت. در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
pixel