درخواست اقامت برای فرزندان بالای 21 سال در اقامت سرمایه گذاری یونان

517

درخواست اقامت برای فرزندان بالای 21 سال در اقامت سرمایه گذاری یونان در پروسه اخذ اقامت سرمایه گذاری یونان در صورتی که تنها یک فرزند بالای 21 سال در خانواده باشد، می‌توان ملک را به نام او خرید و پدر و مادر از طریق او اقامت دریافت کنند. در صورتی که فرزندان زیر 21 سال هم علاوه بر فرزند بالای 21 سال در خانواده باشند بهترین پیشنهاد، در خواست پروسه تمکن مالی یونان برای فرزند بالای 21 سال همراه خانواده است. برای درخواست مشاوره رایگان عدد ۴ را به ۵۰۰۰۲۳۰۰۰ ارسال کنید تا در یک جلسه مشاوره مهمان ما باشید.

pixel