قسمت 9 ؛ سریال « دردسرهای عظیم یک » ، با زیرنویس انگلیسی

219
11801 - "دردسرهای عظیم یک "به کارگردانی برزو نیک نژاد داستان جوانی است(لطیف با بازی جوادعزتی)که به تهران مهاجرت کرده و باانجام کارهای موقت روزگار میگذراندکه ناخواسته درگیر ماجرای عجیبی می شود و دردسرهای فراوان مسیر زندگی اش را دگرگون می کند.او در خانه ای زندگی می کندکه به جزخانم صاحبخانه و پسرش ،افراددیگری نیز زندگی میکنند و همین امر باعث پیش آمدن ماجراهای زیادی میشود. با پیدا شدن کار برای لطیف، گویا دردسرها به پایان می رسد اما دردسرهای لطیف بیشتر و سخت تر میشود.
pixel