کیفیت مراقبت را افزایش دهیم. قسمت سوم - حس ذائقه

352
این ویدیو توسط خانم تیپا اسنو که پرستاری با تجربه در امور مراقبت از بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) مانند آلزایمر می باشد تهیه شده است. او به ما می آموزد که هنگام مراقبت از بیمار به افت توانایی او در مورد حس ذائقه اش دقت کنیم و از رفتار و گفتار و کرداری که موجب سردرگمی، اضطراب و پرخاشگری او می شود پرهیز کنیم.
pixel