جان باختن در مسیر

1,669
هر سال بیشتر از ۱.۳ میلیون نفر در جهان به دلیل حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. سازمان ملل سومین یکشنبه ماه نوامبر را روز یادبود قربانیان حوادث ترافیکی نامیده است. سال 97، 17 هزار نفر و نیمه اول امسال هم 9 هزار و 360 نفر در تصادفات جاده ای از بین رفتند. از میان رفتن هر کدام از این قربانیان، زندگی بازماندگانشان را برای همیشه تغییر می دهد. خودروهای داخلی غیراستاندارد، جاده های ناایمن و اشتباهات رانندگی مهم ترین دلایل تصادفات در ایران اند.
ایرنا 4 هزار دنبال کننده
pixel