سیل و خشم رسانه های گروه تروریستی مجاهدین

167

طی چند هفته اخیر که سیل ویرانگر سرتاسر ایران را فرا گرفته است و حتی تعدادی از کشورهای اروپایی و منطقه یی نیز کمک های انسان دوستانه خود را به ایران گسیل داشته اند در این میان اما گروه تروریستی مجاهدین با دادن انواع و اقسام فراخوان و اطلاعیه درصد ایجاد شکاف بین مردم و درخواست از اربابان خود برای تحریم بیشتر علیه مردم ایران و مقابله با امدادرسانان مشغول است. کاری که حتی بیگانگان هم جرات انجام علنی آنرا ندارند. در این ویدئوی کوتاه شمه ای از این اقدامات رذیلانه این گروه به تصویر کشیده شده است.

راه نو
راه نو 1 دنبال کننده