رونق کسب و کار ها و جذب منابع بانکی

31

دکتر شمس الدین حسینی: ما چاره ای جز این نداریم تا سطح فعالیت های اقتصادی را ببریم بالا. باید کسب و کارهای محلی رونق پیدا کند. مدیر کل سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی عضو شورای حکام بانک جهانی رئیس کمیسیون های مشترک ایران و چین وزیر اقتصاد دو دولت نهم و دهم دکترای اقتصاد بین الملل دانشگاه علوم تحقیقات

Dr_sh_hosseini 0 دنبال کننده
pixel