آشنایی با حملات پسورد بخش سوم

80

در ادامه مباحث حملات پسورد، به احراز هویت در ویندوز می رسیم. کلمات عبور در ویندوز در فایلی با نام SAM و در پوشه Config قرار می گیرد.در این فیلم آموزشی به ساختار SAM و همچنین روش احراز هویت LM یا Lan Manager اشاره شده است.

esecurity.ir
esecurity.ir 391 دنبال کننده