همایش ملی پدافند شیمیایی

134
همایش ملی پدافند شیمیایی همایش ملی «پدافند شیمیایی» با حضور دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در دانشگاه بقیه‌الله برگزار شد.
pixel