ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

استارتاپ ویکند دانش آموزی

128
جوایز ، محورها ، قالب های ارائه و ... استارتاپ ویکند چیست ؟ یک رویداد آموزشی- تجربی با متد بین المللی است که در سه روز متوالی برگزار می گردد و دانش آموزان متوسطه اول و دوم می توانند ایده های خود را مطرح نموده و برای راه اندازی کسب و کار خود تلاش کنند.
pixel