لاله‌زار: شب دهم، تکراری‌اش هم خوب است

4,964

پیشنهادی محرم پسند در زمینه موسیقی، یک پیشنهاد از تئاتر مستقل، یک فیلم دفاع مقدسی، رمانی از آلنده و سریال شب دهم پیشنهادهای این هفته هستند. هفته بعد هم که نخواهیم بود.

pixel