نمایشگاه مدیکا آلمان

25,138
هر ساله نمایشگاه مدیکا آلمان در شهر دوسلدروف برگزار می شود.
pixel