نبرد رستم با دیو سپید

3,722
رستم بی درنگ آماده نبرد شد و به سمت دیو سپید حرکت کرد و اولاد را هم همراه خود برد. آن¬ها بدون استراحت به حرکت خود ادامه دادند تا به نزدیکی غار رسیدند رستم به اولاد گفت تاکنون هرچه گفتی راست بوده است http://mashhadisho.com/book_of_king/shahnameh-stories/
mashhadisho 5 دنبال کننده
pixel