آموزش صفر تا صد نسل جدید توالی یابی (NGS) - شرکت ژن فن

1,043

آموزش صفر تا صد NGS در حال برگزاری مدرس: دکتر حمزه رحیمی شرکت کنندگان: پرسنل آزمایشگاه نیلو با حضور دکتر سواد، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران و... ژن فن، مرجع آموزش و خدمات NGS 09198052826 www.genomefan.com اینستاگرام: www.instagram.com/genomefan فیسبوک: facebook.com/genomefan توئیتر: Twitter.com/genomefan لینکد.این: Linkedin.com/in/genomefan