تخریب پل بزرگ جنوا ایتالیا با مواد منفجره

766
تصاویری از تخریب  پل بزرگ جنوا در شمال ایتالیا با مواد منفجره
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel