نقلی عاشقانه از کربلا بخش دوم-علامه مروجی سبزواری

296

ویژه نقلی عاشقانه از کربلا 《قسمت دوم》 "بشنیده ام که عزم سفر میکنی،مکن" در محضر پیر سوخته #حجت_الحق علامه شیخ حمیدرضا مروجی سبزواری ========== برگرفته از جلسه بیست و ششم #مثنوی ========== @moravej_tohid