فوتبال. تاپ تن. ۱۰ گل برتر تاریخ چلسی. @Futballhistory

126

@futballhistory

صفرهیچ 15 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel