بازدید سرپرست زندانهای خوزستان از زندان مسجدسلیمان

443

حمزه بروجنی سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان در بازدید 6 ساعته خود و هیات همراه از زندان مسجدسلیمان ، روند اجرای سیاستهای اصلاحی و تربیتی و اولویتهای دهگانه ابلاغی سازمان زندانها را بصورت میدانی مورد بررسی قرار داد.وی در نشستهایی با پرسنل ، سربازان زندان و زندانیان توصیه های لازم را برای بهبود اقدامات جاری ارایه کرد.