آموزش کپی اقلام از انتقال بین انبارها در ثبت سفارش فروش

194

در صورتی که تمایل دارید تعدادی از اقلام از انتقال بین انبارها در فرم ثبت سفارش فروش کپی کنید، کافی است از منوی شناور فرم سفارش فروش گزینه “کپی از انتقال بین انبارها” را انتخاب نمایید.

filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.