عزت نفس

8,347
در این ویدیو متوجه می‌شویم عزت نفس چیست، چرا گاهی چزت نفس ما کم می‌شود و چطور اعتماد به نفسمان را افزایش دهیم.
pixel