قدرت ما این است که خدا و امام حسین(ع) را داریم

379

حاج مهدی توکلی/مراسم هفتگی هیئت آل یاسین/حسینیه شهید همت 98/04/11

عقیق
عقیق 515 دنبال کننده