اسکن سه بعدی صنعتی و پردازش دستی ابر نقاط حاصل

449

در این ویدئو یک قطعه صنعتی اسکن سه بعدی شدهه و پس از آن، ابر نقاط حاصل از شات های مختلف به صورت دستی پردازش می شوند ... شرکت آترا ارائه دهنده خدمات ساخت قطعات خاص صنعتی - مهندسی معکوس و اسکن سه بعدی انواع پمپ ها و قطعات صنعتی در تبریز http://www.atratech.ir\