کاردرمانی ذهنی.کاردرمانی کودکان.09120452406.درمنزل.مطب.

1,231

کاردرمانی ذهنی.کاردرمانی کودکان ،کاردرمانی.کاردرمانی در منزل. برای تمامی کودکان فلج مغزی، اوتیسم، عقب مانده ذهنی. کودکانی که اختلال یادگیری دارند. کودکانی که دیر راه میفتند یا دیر راه افتادن کودکان. به شدت ضروری است و هرچه زودتر اقدام کنید زودتر نتیجه حاصل می شود. 09120452406 بیگی. مطالب بیشتر در : www.gofkar.com