CC در ایمیل برای چیست؟

66
قسمت CC و BCC در ایمیل ها از بخش های بسیار مهم هستند. در این ویدیو آموزشی یاد میگیرید که قسمت CC برای چیست و چه کاربردهایی دارد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان انگلیسی تجاری و دوره های Emailing می باشد. قرارداد های تجاری و هم چنین جلسات بازرگانی از مزیت های این دوره ها می باشند. حتما ویدیو های دیگر ما را ببینید و ما را دنبال کنید.
pixel