صدای زیبای فلوت باروک با نوازندگی جولیت هورل با همراهی ارکستر زهی

12,515

سوییت شماره ۲ باخ در سی مینور با اجرای فلوت باروک (جولیت هورل) ، رهبری لاهاو شانی و همراهی ارکستر زهی در سال ۲۰۱۸