سخنرانی خبرنگار انگلیسی درمورد انقلاب ایران،طبس و ...

489
این سخنرانی در سال ۲۰۱۲ و در موسسه چاتهام هاوس انجام شده است که از موسسات برتر در زمینه تحلیل های سیاسی جهان است. جان اسنو که اندکی بیشتر از یک خبرنگار معمولی است در این سخنرانی درمورد پایگاه جاسوسی آمریکا در ایران، واقعه طبس و شرایط ایران در زمان انقلاب نکات جالبی گفته است که ارزش شنیدن دارند.
AZalpha 4 دنبال کننده
pixel