DYNAMO BIM Clash Point Report

230
در این آموزش شما قدرت بی نظیر داینامو و رویت و نویس ورکز را برای بررسی تداخل ها و همکاری بین آنها را درک خواهید کرد. این تنها بخش کوچکی از قدرت این نرم افزارها می باشد. www.iran-bim.com/shop
pixel