گانودرما(لوسیدوم)

66

تیم تحقیقاتی فردوسی درمان بیماری دیابت( قند خون ) نوع یک و نوع دو جهت مشاوره و درمان با با کارشناس ارشد تیم تحقیقاتی فردوسی در ارتباط باشید. Tel :09380698997 _09100311186

dr.ganoderma_iran
dr.ganoderma_iran 18 دنبال کننده